Lidské tělo je jako symfonie, v níž hraje mnoho nástrojů...

  Rovnováha

          Nalaďte se na svou Duši...     

  Nalaďte se na své samoléčebné schopnosti...

Vylaďte svoji mysl a duši, aby vaše tělo mohlo poznat dokonalé zdraví a radost ze života.....

Muzikoterapie funguje nejefektivněji, když využívá principy rezonance a přelaďování na slyšitelný zvuk ...


Tělo - Mysl - Duše

  Jsou nerozlučitelné a vzájemně na sobě závislé sféry našeho bytí...

***
Všechny tyto sféry se neustále vzájemně ovlivňují a nemoci, které se objeví, nakonec vedou k poruchám a netypičnostem v každém z aspektů života...


***


Prostřednictvím současně probíhající práce s tělem, myslí a duší lze člověku přiblížit jeho skutečnou přirozenost, vydobýt z nitra celou pravdu, na níž byl zformován jeho život...


***


Síla, schopnosti a možnosti nás samotných, matky Země a celého Vesmíru, kde se nyní odehrává přítomný okamžik našeho bytí, je studnice nekonečných možností...


***


Zvuková rezonance pro
Tělo - Mysl - Duši
s použitím ladiček

Pochopení vibrací, kterému jsme v tomto čase mnohem blíže, než v kterémkoliv jiném období, otevírá naši mysl k novému způsobu uvažování o celém vesmíru.

Vše okolo nás a v nás je v neustálé vibraci, a to, jestli s někým nebo něčím rezonujeme, lidově řečeno jsme na "stejné vlně", je jen důsledek naší vnitřní vibrace, kterou vysílá a následně přijímá naše nitro.
Zvuk funguje jako inteligentní energie, která probouzí naše Vědomí a posouvá nás do stavu "Tvůrce".
Ladičky přinášejí možnost vnímat vibrace na všech úrovních našich těl, od jemnohmotné neviditelné energie prostupující naším biopolem, až po naše fyzické tělo, do kostí svalů, tkání a buněk.

Konkrétní frekvence a vibrace zasáhnou přesně tu oblast, kterou je zapotřebí pochopit, aby se naše Vědomí neustále zvyšovalo a vymanilo z destruktivních forem, které neprospívají našemu stavu bytí, které je ve svém prazákladu přirozeně nastaveno na zdraví, harmonii, rovnováhu a lásku.
Díky ladičkám, které jsou nositelem čistého zvuku, je nám dána možnost být opět v souladu sami se sebou, matkou Zemí a rezonovat s celým vesmírem.

Každý má možnost být "Tvůrce" svého života a mít kontrolu nad svým zdravím a štěstím. Vylaďování se do stavu "Jednoty" začíná právě u sebe samých a probouzení se do svých neprojevených schopností.

Kmity, které tvoří zvuk, jsou totiž obsaženy v přírodě, ve Všehomíru a v nás samotných, proto léčit a vylaďovat vibrace, tedy i nás samotné vibracemi, je logické a přirozené...


S láskou k životu
Karla