Prostory - vyladění prostoru

Dům, chata, byt, samostatná místnost, zahrada nebo jakýkoliv obytný  či volný  prostor je součástí  informačního pole, které stejně jako živé bytosti dokáže nasáknout informace, které se ukládají do struktury vakua.

A právě frekvenční otisky daného místa s námi mohou či nemusí rezonovat. Pokud s námi rezonují, cítíme se v daném místě dobře. Pokud je nám na některém místě těžko, v informačním poli se drží frekvence, které s námi nerezonují a náš energetický systém má problém se s daným místem sladit.

Proto, pokud jsme v rezonanci s prostorem a prostor s námi, cítíme se mnohem lépe. Lépe se spí, máme lepší náladu a co více... může mít daný prostor harmonizačně - léčebný účinek.

Stejně jako zvuk, vibrace a frekvence dokáží otevřít a zviditelnit potenciál každého z nás, tak je tomu i u míst a prostor, které jsou s námi spojené..

Je dobré vědět, jaký frekvenční otisk si nese místo, kde žijeme a hlavně je možné kdykoliv s daným místem pracovat a vylaďit jej k obrazu svému a jeho potenciálu.

Vše se dá na dálku i osobně. 

Co je k tomu zapotřebí?

Půdorys obydlí, základní informace o místě, člověk, který tam žije nebo je s místem spojen.

Délka procesu závisí na informacích prostoru, někdy stačí jedno sezení, někdy více...

Délka jednoho sezení - vstupu do prostoru je cca 90 min.

Cena: 3 000 Kč při práci na dálku.

Při osobní návštěvě je cena po domluvě s ohledem na vzdálenost a čas.

Pokud bude zapotřebí pracovat s prostorem i dále, může Vám být doporučena konkrétní frekvence do místa a prostoru, o který se bude jednat, která bude navyšovat vibrace a vytvářet tak harmonický prostor.