528 Hz

Na frekvenci  Lásky  528 Hz

Základní znaky: 

Původní  třetí Solfeggio slabika "MI"

 Vibrace rodiny, radosti a pozitivního využití


Tělesná  rovina:

  • Spouští optimální funkce DNA a opravuje její poškozené části.
  •  Zvyšuje životní energii.
  • Posiluje imunitní a oběhový systém.
  • Regenerace a hojení.


Psychologická rovina: 

  • Vyjasňuje mysl a vědomí, probouzí nás do tvořivosti života a dostává nás do extatických stavů hlubokého vnitřního klidu. 
  • Přináší radost a oslavu života.


Duchovní rovina: 

  • Otevírá srdce transformaci. 
  • Má potenciál otevírat duchovní zkušenosti a osvícení, ujasněním si hledaného aspektu života.


Afirmace: 

Otevírám se duchovním zkušenostem a osvícení. Láska je záměr vycházející ze srdce.