O mně


Jmenuji se Karla...."svobodná žena"

Tělem i Duší jsem od narození hluboce propojena s hudbou.

Od mého raného dětství, kdy mi byla dána možnost výběru mezi klavírem a houslemi, mne několik desítek let provázel intenzivně životem klavír, a to ve všech možných rolích..od interpretace po pedagogickou činnost.

Velmi brzy mne touha po svobodě dovedla mimo vzdělávací systémy..

Ukryto hluboko v duši jsem cítila, že mi svět hudby, frekvencí a vibrací neukázal všechny své možnosti..

Po několika pokusech v oblasti standardní muzikoterapie, kde je nutné být opět součástí systému, mne ani tento obor příliš nepřinášel radost, neboť jsem viděla jen malé procento úspěšnosti této metody..

Avšak nenáhoda způsobila  objevení knihy v domácí knihovně  "Muzikoterapie a léčení ladičkami", v první reakci jsem měla pocit něčeho dobře známého, něco, co víte, že nemůžete minout, protože je to něco, s čím jste se již někdy setkali, možná poslání, cesta nebo plán duše...kdo ví..

A začala cesta poznávání frekvencí, vibrací, ladiček, čínské medicíny, Qigongu a dalších oblastí spojených s komplexností tohoto směru nazývaný též " Zvuková rezonanční buněčná terapie".

Od prvního okamžiku jsem věděla, že mám v ruce mocné nástroje, které dokáží měnit lidské elektromagnetické pole (biopole), harmonizovat, a v neposlední řadě efektivně působit na fyzickou i psychickou úroveň živé bytosti.

Změny, které dokáží konkrétní frekvence, na které jsou ladičky naladěny vyvolávat, jsou velmi rychlé.

Při harmonickém a melodickém používání specifických frekvencí, jsem začala vnímat různé tělesné a duševní změny na hmotné a jemnohmotné úrovni.

Sluchový jemnocit se začal více prohlubovat, stejně jako mé vnímání člověka jako rezonující bytost v určitých frekvencích a vibracích, která je schopna se dolaďovat a zároveň rozlaďovat působením prostředí, ve kterém se nachází.

Nyní je mým cílem, aby se co nejvíce podobně rezonujících lidí dozvědělo o možnostech, které v sobě konkrétní kmity ladiček obsahují, o navrácení plného fyzického i duševního potencionálu každého z nás, který je naší přirozeností.

S vděčností

Karli