Semináře 

       zvuková rezonance terapeutickými ladičkami                    

Semináře  -  jsou určeny pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o fungování, principech a využití terapeutických ladiček pro domácí účely nebo je dále chtěli využívat ve své terapeutické praxi.

Seminář 

  " Síla léčivých zvuků" - Vědomé frekvence " - (1 denní) - 14. 4. 2024


"Síla léčivých zvuků" - využití ladiček pro domácí i terapeutické účely

Tento seminář  je vhodný pro všechny, kteří chtějí pomoci sobě a svým blízkým a chtějí, aby se ladičky a  zvuková rezonance staly součástí jejich života. 

Konkrétní frekvence dokážou svým přesahem nasměrovat duši a vědomí do opakujících se vzorců a emocí, které jsou mnohdy důvodem k řadě dalších problémů.. Vše, co naše duše prožila v minulosti je  uloženo v časoprostoru pod vibračními a frekvenčními otisky. Tyto emoční otisky jsou vodítkem pro uvolnění různých traumat a bolestí duše, těla i mysli.

Všechny informace jsou stálou součástí našeho biopole, které si naše duše stále nosí s sebou, jen měníme naše vozidlo - naše tělo.. Informace se nikam neztrácí, proto zvuková rezonance je velmi účinná  cesta, jak se nezacyklit ve stále se opakujících vzorcích, které jsme nasbírali v průběhu životů a které se mnohdy opakují i v našich rodových liniích.Obsah semináře:   Téma: " Rovnováha Těla - Mysli - Duše"

- úvod do zvukové terapie, principy, fungování,

- ladičky (frekvence) vhodné pro domácí použití 

- harmonizace energetických center, nervového systému, 

- ladění se základními  frekvencemi  C (256 Hz) - G (384 Hz), DNA 528 Hz, ÓM 136,10 Hz, 111 Hz

- zásady používání ladiček

- možné reakce a kontraindikace

- použití ladiček pro dospělé, děti, rostliny, zvířata

- použití ladiček u běžných nemocí 

- praktická cvičení a techniky používání ladiček

- dotazy a odpovědi

- součástí semináře jsou skripta

Možnost zakoupení ladiček

Termíny: viz Semináře - termíny, čas - 10.00 - 17. 30 hod.

Nejbližší termín: 14. 4. 2024
Cena: 3 000 Kč 

Počet míst omezen