Semináře 

       zvuková rezonance terapeutickými ladičkami                    

Semináře  -  jsou určeny pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o fungování, principech a využití terapeutických ladiček pro domácí účely nebo je dále chtěli využívat ve své terapeutické praxi.

Seminář 

  " Síla léčivých zvuků" - Vědomé frekvence " - (2denní)


"Síla léčivých zvuků" - využití ladiček pro domácí i terapeutické účely

Tento seminář  je vhodný pro všechny, kteří chtějí pomoci sobě a svým blízkým a chtějí, aby se ladičky a  zvuková rezonance staly součástí jejich života. 

Konkrétní frekvence dokážou svým přesahem nasměrovat duši a vědomí do opakujících se vzorců a emocí, které jsou mnohdy důvodem k řadě dalších problémů.. Vše, co naše duše prožila v minulosti je  uloženo v časoprostoru pod vibračními a frekvenčními otisky. Tyto emoční otisky jsou vodítkem pro uvolnění různých traumat a bolestí duše, těla i mysli.

Všechny informace jsou stálou součástí našeho biopole, které si naše duše stále nosí s sebou, jen měníme naše vozidlo - naše tělo.. Informace se nikam neztrácí, proto zvuková rezonance je velmi účinná  cesta, jak se nezacyklit ve stále se opakujících vzorcích, které jsme nasbírali v průběhu životů a které se mnohdy opakují i v našich rodových liniích.Obsah semináře:   Téma: " Rovnováha Těla - Mysli - Duše"

- úvod do zvukové terapie, principy, fungování,

- ladičky (frekvence) vhodné pro domácí použití 

- harmonizace energetických center, nervového systému, 

- ladění s frekvencemi C (256 Hz) - G (384 Hz), DNA 528 Hz, 

 Nízké ÓM 68, 05 Hz, Střední ÓM  136,10 Hz, Vysoké ÓM 272,2 Hz, Cirkulace 586 Hz, Energy 999 Hz, 111 Hz, Sada OTTO 32 Hz, 64 Hz, 128 Hz, Nervy 50 Hz, Ozón 78 Hz, 3  Andělské frekvence, Sada minerálů - křemík, stříbro, platina, zlato, 432 Hz

- zásady používání ladiček

- možné reakce a kontraindikace

- použití ladiček pro dospělé, děti, rostliny, zvířata

- použití ladiček u běžných nemocí 

- praktická cvičení a techniky používání ladiček

- dotazy a odpovědi

- součástí semináře jsou skripta

Možnost zakoupení ladiček

Termíny: viz Semináře - termíny, čas - 10.00-17.00 hod.

Počet míst omezen